YENİ KVKK NELER GETİRECEK?

4 Şubat 2020 Salı

Kişisel veri nedir?

Kişisel Veri; kişiyi belirleyen ya da belirlenebilir kılan her türlü veri olarak ifade edilmiştir. Kanun bu kavramı tanımlarken yıllardır “veri temelli ekonomi” tabir edilen veri üzerinden ciddi bir iş ve gelir yaratan iş kollarının ve şirketlerin kanunu dolaşma tabir edilen kanunlara rağmen bu verileri umarsızca işlemelerine imkan vermemek için bu kez biraz daha soyut ve yoruma açık olarak düzenlemiştir.

KVKK Kanununun kapsamı hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz ? Çalışma hayatını nasıl etkileyecek ?

Kanun, adı üstünde kişisel verileri koruyan bir düzenleme. Kişiyi direkt belirleyen kimlik verileri, iletişim verileri, görsel veriler, sağlık verileri, vb. yanında kişiyi belirlenebilir kılan ip adresi, araç plakası, finansal veriler hatta kişinin hobileri dahi Kanun ‘un koruması dahilindedir. Burada sıklıkla karıştırılan konunun Kanunun adında geçen “koruma” terimi olduğunu gözlemliyoruz. Kanundan sonra oluşan genel algı bu tür verilerin artık kullanılmasının engelleneceği ve kullanılamayacağı yönünde. Ancak, Kanun bu tür verileri korurken onların kullanılmasını engellemeyi kast etmez. Yani, Kanunun getirdiği yükümlülüklere, esas ve usüle uygun olmak kaydıyla kişisel veriler aynı şekilde kullanılmaya devam edilebilir. Aslında amaç bu verilerin hiçbir koşulda kullanılmamasını sağlamak değil kişilerin temel hak ve özgürlükleri çerçevesinde özel hayatlarının gizliliğine saygı duymak kaydı ile kullanılmasını sağlamaktır.

İşe alım süreçlerinde kurumların sorumlulukları nelerdir ?

“İşe alım” süreci adından da anlaşılacağı gibi henüz işe alınmamış kişilerin verilerinin paylaşılmasını ifade eder. Bu da işverenin kanunlardan doğan hakları çerçevesinde kişilerin verilerini işleme hakkı ya da yetkisi henüz başlamamış demektir. İş başvurularında kişilerin genel ve özel nitelikte çok geniş kapsamda verilerinin talep edildiği gözlemlenmektedir. Bu da kanun bakımından ciddi ihlallere davetiye çıkartabilir. İşverenlerin işleme şartları henüz oluşmamış verilerin elde edilişinden, muhafazasına hatta sonrasında imhasına kadar giden uzun bir risk sürecine kendilerini sokmaları anlamında gelmektedir. Bu tip veriler (cv ‘ler, e-postalar, başvuru formları, istihdan bürolarından gelen özgeçmişler, vb.) talep edilirken en sade halleri ile alınmalı ve eğer başvuru olumlu değerlendirilmezse bu verilerle ilgili nasıl bir yol izleneceği başvuru sahibine uygun kanallardan iletilmeli ve verilen bu taahhütlere kesinlikle uyulmalıdır.

KVKK çalışan adaylarına ne gibi haklar getiriyor?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile çalışan adaylarının artık bu verilerinin nasıl elde edildiğini, nasıl muhafaza edildiğini, güncel olup olmadığını, yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını (aktarılıyorsa hangi verilerinin aktarıldığını) öğrenme hakları olduğu gibi bu verilerin işlenmesine onay vermeme (verildiyse geri alma) yani silinmesini talep etme hakları vardır.

İşe alım danışmanlığı yapan firmalara önerileriniz nelerdir ?

Bu firmalara önerilerimiz aslında yukarıda işe alım süreçlerinde kurumların sorumlulukları kapsamında bahsettiğimiz yaklaşım ve hassasiyet başta olmak üzere faaliyet alanları ile ilgili doğal ve ustaca yaptıkları segmentasyon ve filtreleme işlemlerinde daha ileri ihlallere mahal verebilecekleri için kesinlikle uzman bir ekipten konuya özel bir danışmanlık almalarıdır.

Av. Serter Öztürk

MCSE, MCT –Microsoft // CCNa -Cisco

Ortak – Bilişim Hukuku

Çukur & Yılmaz Hukuk Bürosu